Advokátska kancelária

Kompan k. s. advokátska kancelária,
Račianska 88 B, 831 02 Bratislava,

e-mail: info@kompansabol.sk,
web: www.kompansabol.sk
tel: +421 238 141 815,

IČO: 50578120,
zápis v OR OS Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 1638/B,